කිරි තේ එකක් රුපියල් 15කින් ඉහලට – හෙට සිට ඉහල යන ආහාර මිල ගණන් මෙන්න!

1
0 Min Read

හෙට (01) දිනයේ සිට රට පුරා ආපනශාලාවල ආහාර මිල ගණන් ඉහළ නංවන බව සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.

ඒ අනුව කොත්තු හා ෆ‍්‍රයිඩ් රයිස් රුපියල් 25කින්, කිරි තේ එකක් රුපියල් 15කින්, ප්ලේන්ටියක් රුපියල් 5කින්, කෙටි කෑම කෙටි කෑම රුපියල් 10කින් ඉහළ නංවන බවයි ඔවුන් නිවේදනය කර සිටින්නේ.

වැට් බද්ද ඉහළ නැංවීමත් ඒ හරහා ආපන ශාලාවල යෙදවුම්වල මිල ඉහළ යාමත් හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Share This Article
Leave a comment