31රෑ ගෝල්ෆේස් එකේ මොකද්ද වෙන්නේ?

1 Min Read

31රෑ ගාලුමුවදොර ක්‍රීඩාංගනයේ දී සුවිශේෂී වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සංචාරක, ඉඩම්, ක්‍රීඩා සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කොට තිබෙනවා.

දිවයිනේ ජනකාන්ත තරු රැසක් ගී ගයන වසරේ දැවැන්තම සංගීත ප්‍රසංගය එහිදී පැවැත්වෙන අතර ප්‍රසංගය සංගීතවත් කරන්නේ ෆ්ලෑෂ් බෑක් සංගීත කණ්ඩායම විසින්.

මේ අතර ඊට සහභාගීවන දෙස් විදෙස් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවගේ පහසුව සහ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් විශේෂ ආරක්ෂක සැලැස්මක් සහ රථවාහන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක බව පොලිසිය පවසනවා.

රථ ගාල් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක අතර එම ස්ථානවල සිට ජනතාවට ගෝල්ෆේස් ප්‍රසංග භූමිය වෙත සහභාගී වීමට බස් රථ කිහිපයක් සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්‍යාංශය මගින් සූදානම් කොට තිබෙනවා.

Share This Article
Leave a comment