පොඩි මැණිකේ නොමඟ යයි – උඩරට දුම්රිය ගමනාගමනයට බාධා !

0 Min Read

උඩරට මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා ඇතිව තිබෙන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ බදුල්ල සිට කොළඹ කොටුව දක්වා ධාවනය වන අංක 1006 දරණ පොඩි මැණිකේ සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය බදුල්ල සහ හාලි ඇල දුම්රිය ස්ථාන අතර පීලි පැනීමකට ලක්වීම හේතුවෙන්.

Share This Article
Leave a comment