කොළඹ කොටුව සිට බදුල්ල දක්වා විශේෂ දුම්රිය දෙකක්

1 Min Read

අද (27) සහ හෙට (28) යන දිනවල කොළඹ කොටුව සිට බදුල්ල දක්වා විශේෂ දුම්රිය දෙකක් යෙදවීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම දුම්රිය දෙක කොළඹ කොටුවෙන් පෙරවරු 7:30 ට බදුල්ල බලා ධාවනය කෙරෙන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ.

මේ අතර මේ මස 28 සහ 31 යන දිනවල පෙරවරු 7:45 ට බදුල්ල දුම්රිය ස්ථානයෙන් විශේෂ දුම්රිය දෙකක් කොළඹ දක්වා ධාවනය කිරිමට ද දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර තිබෙනවා.

Share This Article
Leave a comment