ක්‍රීඩා සංගම් හා සම්මේලන 5ක් අත්හිටුවමින් ක්‍රීඩා ඇමතිගෙන් තවත් ගැසට්ටුවක් !

1 Min Read

1973 අංක 25 දරණ ක්‍රීඩා පනත හා සංශෝධන අනුව 32 සහ 33 වගන්ති යටතේ ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දුට පවරා ඇති බලතල අනුව ක්‍රීඩා සංගම් දෙකක හා ක්‍රීඩා සම්මේලන 03ක ලියාපදිංචිය තාවකාලිව අත්හිටුවමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

පසුගිය 22 වනදා ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අත්හිටුවීම සිදුකර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා දුනු ශිල්ප සංගමය, රෝද සපත්තු සංගමය, කබඩි සම්මේලනය, ශ්‍රී ලංකා බි්‍රජ් සම්මේලනය සහ මල්ලවපොර සම්මේලනයේයි.

ඒවායේ පරිපාලනය ඉටුකිරීම සඳහා මෙන්ම නිලවරණයන් පැවැත්වීමට ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය රියර් අද්මිරාල් ෂේමාල් ප්‍රනාන්දුට අදාළ ගැසට් පත්‍රයෙන් බලය පවරා තිබෙනවා.

එම ගැසට් නිවේදනය පහතින්,

2363-74_S

Share This Article
Leave a comment