දහම් පාසල් අවසාන සහතික පත්‍ර විභාගයට දින නියමවෙයි – විභාග පැවැත්වෙන දිනයන් මෙන්න !

1 Min Read

බෞද්ධ, හින්දු, කතෝලික හා ඉස්ලාම් දහම් පාසල් අවසාන සහතික පත්‍ර විභාගය, විභාග මධ්‍යස්ථාන 669ක දී දෙසැම්බර් 28 සහ 29 යන දිනවල පැවැත් වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර අදාළ දහම් පාසල් වෙත තැපැල් කර ඇති බව ද විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් අමිත් ජයසුන්දර මහතා නිවේදනය කළා.

ප්‍රවේශ පත්‍ර නොලද අපේක්ෂකයින් හට වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ප්‍රවේශ පත්‍ර භාගත කර ගත හැකි බවද ඔහු සඳහන් කළා.

https://apps.exams.gov.lk/principals/admissions
Share This Article
1 Comment