බාර් වසා දැමේ – නිවේදනය මෙන්න !

1
1 Min Read

නත්තල් දිනය සමරන දෙසැම්බර් 25වන දින සහ උඳුවප් පුර පසලොස්වක පොහොය යෙදෙන දෙසැම්බර් 26 වන දෙදින පුරා සියලුම මත්පැන් හල් වසා දැමීමට සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් නියෝගයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එසේ වුවද දෙසැම්බර් 25වන නත්තල් දිනයේ සංචාරකයන්ගේ පහසුව උදෙසා, මත්පැන් විකිණීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ අනුමැතිය ලද තාරුකා පන්ති වර්ගීකරණයට යටත් හෝටල් සම්බන්ධයෙන් එම නියෝගය බල නොපැවෙත් වේ.

නමුත් පොහෝදින සුරාසල් වසා දැමීමට අදාළ නියෝගය සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ අනුමැතිය ලද සියලුම ආයතනයන්ටද බලපැවැත්වෙන බවයි ශ්‍රී ලංකා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

එම නිවේදනය පහතින්,

Share This Article
Leave a comment