අද සිට 2022 (2023) අධ්‍යන වර්ෂය සඳහා විශ්ව විද්‍යාල අයදුම්පත් කැඳවයි !

1 Min Read

2022 (2023) අධ්‍යන වර්ෂය සඳහා විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශයට සුදුසුකම් ලද නව අයදුම්කරුවන්ගෙන් අද (22) සිට දෙසැම්බර් 29 දක්වා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අයදුම්පත් කැඳවා තිබෙන බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

ඒ 2023 නොවැම්බර් 24 දින නිකුත් කරන ලද 2022 (2023) උසස් පෙළ විභාගයේ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල අනුවයි.

ඒ අනුව එම අයදුම්කරුවන් විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.ugc.ac.lk වෙත පිවිස නිසි ලෙස අයදුම්පත් පුරවා ඉදිරිපත් කළ යුතු වනවා.

කෙසේ වෙතත් මෙම අවස්ථාව විශ්ව විද්‍යාල, මණ්ඩප හා උසස් අධ්‍යාපන ආයතන මගින් පවත්වා අවසන් කර ඇති යෝග්‍යතා පරීක්ෂණ පවතින අධ්‍යන පාඨමාලා සඳහා අයදුම් කිරීමට අදාළ නොවන බවද විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරනවා.

Share This Article
Leave a comment