මාතර පාසල් 22කට විදුලිය කපයි !

1 Min Read

මාතර අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් 22ක් විදුලි බිල නොගෙවීම හේතුවෙන් ඊයේ (19) විදුලිය විසන්ධි කර ඇති බව ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝශප් ස්ටාලින් පවසනවා.

පාසල්වල විදුලි බිල්පත් කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල මගින් ගෙවන අතර, එම පාසල්වල මාස කීපයක් තිස්සේ හිඟ විදුලි බිල්පත් ගෙවා නොමැති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් පවසන්නේ විදුලිය බිල්පත් සඳහා එම පාසල් මඟින් ලක්ෂ 25ක මුදලක් ගෙවිය යුතු බවයි.

විදුලිය විසන්ධිය හේතුවෙන් වර්ෂ අවසානයේ පවත්වන උත්සව සහ සංස්කෘතික සංදර්ශන ඇතුළු වැඩසටහන් පැවැත්වෙන අතර, එම කටයුතු මේ වන විට අඩාල වී ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ මේ සම්බන්ධයෙන් පිළියමක් නොදුන්නොත් වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නා බවයි.

Share This Article
Leave a comment