මිල්කෝ සභාපති රේණුක පෙරේරා ඉවත් වෙයි – ඉවත්වීමට හේතූ දක්වමින් ලිපියක් ලියයි !

0 Min Read

මිල්කෝ ආයතනයේ සභාපති රේණුක පෙරේරා මහතා අද (18) සිට සිය තනතුරෙන් ඉල්ලා අස් වෙන බව මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට ලිඛිතව දන්වා තිබෙනවා.

එම ආයතනය පෞද්ගලීකරණය කිරීමට විරෝදය දක්වමින් මෙම ඉල්ලා අස්වීම සිදුව ඇති බවයි ඔහු නිකුත් කල ලිපියේ සඳහන් වනුයේ,

එම ලිපිය පහතින්,

Share This Article
Leave a comment