බන්ධනාගාරයේදී ජෙරම් ප්‍රනාන්දුට කසානා හැදෙයි !

0 Min Read

රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින දේවගති ජෙරම් ප්‍රනාන්දු බන්ධනාගාර වෛද්‍යවරයෙකුගෙන් ප්‍රතිකාර ලබාගෙන ඇත.

ඔහුගේ සිරුරේ ඇති වී තිබෙන කැසීමේ තත්ත්වයක් සදහා මෙසේ ප්‍රතිකාර ලබාගෙන ඇත.

අන්‍යාගම් වලට අපහාස කර මහජන කැළඹීමක් ඇතිකිරීමට උත්සාහ කලේ යැයි එල්ල වූ චෝදනා මත ඔහු මේ වන විට රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර ඇත.

Share This Article
Leave a comment