“ආනන්දා ගී රංගා” ප්‍රසංගය හෙට සිට පුරා දින 06ක් ආනන්ද විද්‍යාලයීය කුලරත්න ශාලාවේ දී !

1 Min Read

කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයීය ප්‍රාථමික අංශය විසින් අවුරුදු දෙකකට වරක් කුඩා දරුවන් 1500ක් පමණ සහභාගී කරවාගෙන සංවිධානය කරන “ආනන්දා ගී රංගා” ප්‍රසංගය හෙට (18) සිට පුරා දින 06ක් ආනන්ද විද්‍යාලයීය කුලරත්න ශාලාවේ දී පැවැත්වේ.

දරුවන් 1500ක් රඳවා තබා ගැනීම සහ ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන්ට ප්‍රසංගය නැරඹීමට අවස්ථාව සලසා දීමේ අභිලාෂය සහිතව මෙසේ ප්‍රසංගය දින 06ක් පුරා පැවැත්වීමට කටයුතු සම්පාදනය කර තිබේ.

ඒ අනුව හෙට (18) සිට ලබන සෙනසුරාදා (23) දක්වා ප්‍රසංගය පැවැත්වෙනු ඇත.

දරුවන්ගේ නිර්මාණාත්මක කුසලතා වර්ධනය වන අයුරින් සැලසුම් කර ඇති ප්‍රසංග අයිතමයන් අතර වේදිකා නාට්‍ය ගී, ළමා ගී, දේශාභිමානී ගී මුල්කරගෙන සිදුකරන රංගමය අවස්ථාවන් ද වන බව ප්‍රසංග සංවිධායකවරු කියති.

මේ ප්‍රසංගයේ ආදායම පාසල් සංවර්ධන සමිති ගිණුම හරහා ප්‍රාථමික අංශය සංවර්ධනයට යෙදවෙන බව ප්‍රාථමික අංශ ප්‍රධාන සහකාර විදුහල්පති එච් ඩබ්ලියු නුවන් ප්‍රියන්ත පවසයි.

Share This Article
Leave a comment