ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට පැය 16ක ජල කප්පාදුවක් !

0 Min Read

ගාල්ලේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට දිනයේ පෙරවරු 8.00 සිට මධ්‍යම රාත්‍රි 12.00 දක්වා පැය 16 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටවනු ලබන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ ගාල්ල හපුගල ජල පවිත්‍රාගාරයේ අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන්.

ඒ අනුව බෝපේ, පෝද්දල, හපුගල, හබරාදූව, බූස්ස, අක්මීමන හා රත්ගම ප්‍රදේශවලට එලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි එම මණ්ඩලය පැවසුවේ.

Share This Article
Leave a comment