දිවයින පුරා හදිසි විදුලි බිඳ වැටීමට හේතුව මෙන්න – ප්‍රදේශ කිහිපයක විදුලිය යථා තත්වයට !

1 Min Read

දිවයින පුරා හදිසි විදුලි බිඳ වැටීමක් සිදුවී තිබෙනවා.

කොත්මලේ සිට බියගම දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ ඇති වූ දෝෂයක් හේතුවෙන් විදුලිය විසන්ධි වී ඇති බවයි අප කළ විමසීමකදී විදුලිබල මණ්ඩලයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ.

පැය කිහිපයක් ඇතුළත බිඳවැටුණු විදුලි සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු කරන බව ලං.වි.ම. මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඉංජිනේරු නොයෙල් ප්‍රියන්ත එහිදී සඳහන් කළා.

එමෙන්ම මේ වන විට ප්‍රදේශ කිහිපයක විදුලිය යථා තත්ත්වයට පත් කර ඇති අතර, අනෙකුත් සියලුම ප්‍රදේශවලට සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කටයුතු කරමින් සිටිනවා.

Update : කොටස් වශයෙන් විදුලි සැපයුම මේ වන විට යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු කරමින් ඇති බවත් ඒ සඳහා පැය 2 ක් පමණ (රාත්‍රී 9) ගතවනු ඇති බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. 

Share This Article
Leave a comment