හැටන් – කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා !

1 Min Read

හැටන් – කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ දියගල ප්‍රදේශයේ මාර්ගයට පස් කන්දක් කඩා වැටී තිබෙනවා.

ඒ හේතුවෙන් පොලිසිය විසින් ජනතාවට දැනුම් දී ඇත්තේ විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙසයි.

ගිනිගත්හේන ප්‍රදේශයට ඇද හැලුණු අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ප්‍රධාන මාර්ගයට ඉහළින් පිහිටි විශාල පස් කන්දක් ගල් සමඟම මාර්ගයට කඩා වැටි ඇති බව පොලිසිය සඳහන් කළා.

පස් කන්ද කඩා වැටුණු ස්ථානයෙන් තවත් පස් කදු කඩා වැටිමේ අවධානමක් පවතින නිසා ප්‍රධාන මාර්ගයට පස් ඉවත් කිරිම තරමක් ප්‍රමාද වන බවයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පැවසූවේ.

Share This Article
Leave a comment