විදුලි බිල ඉහළට ?

1 Min Read

විදුලි බිල අඩු කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳව සොයා බලා සතියක් ඇතුළත වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙසට ආර්ථික අර්බුදයේ බලපෑම සමනය කිරීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විදුලිබල මණ්ඩලයට සහ මහජන උපයෝගීතා කොමිසමට නියෝග කර තිබෙනවා.

එම ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ සභාපති ගාමිණී වලේබොඩ පැවසුවේ, විදුලි ගාස්තු යළිත් ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව විදුලිබල මණ්ඩලය ඊයේ (07) කාරක සභාව හමුවේ පැවසූ බවයි.

මේ වසරේ අවසන්වරට විදුලිය ගාස්තු ඉහළ නැංවූයේ, පසුගිය ඔක්තෝබර් මස 20 වැනිදා සිටයි.

කෙසේ වෙතත්, පවතින වර්ෂාධික කාලගුණික තත්ත්වය හමුවේ විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත ජලාශවල ජල මට්ටම ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මේ වනවිට ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය 71% ඉක්මවා තිබෙනවා.

Share This Article
Leave a comment