විශාල පිපිරීමක් – හදිසි තත්වයක් ප්‍රකාශයට පත්කරයි !

0 Min Read

සීෂෙල්ස් රාජ්‍යයේ සිදුවූ විශාල පිපිරීමක් හේතුවෙන් එහි හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

වැඩිදුරටත් විදෙස් මාධ්‍ය තොරතුරු වාර්තාකරන්නේ එරට කර්මාන්ත කලාපයක ඇති පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ගබඩාවක මෙම පිපිරීම සිදුව ඇති බවටයි.

මේ හේතුවෙන් දැඩි අලාභහානි සිදුව ඇති බව ද එම වාර්තා වැඩිදුරටත් වාර්තා කර ඇත්තේ.

Share This Article
Leave a comment