පිටකොටුව බස් නැවතුම්පොළේ වෙනසක් !

1 Min Read

පිටකොටුවේ ස්ථාන තුනක ඇති ශ්‍රී ලංගම මධ්‍යම බස් නැවතුම්පොළ, බැස්ටියන් මාවත හා ගුණසිංහපුර පෞද්ගලික බස් නැවතුම්පොළවල් කොටුව දුම්රිය ස්ථානයට යාබද කරමින් බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයක් වශයෙන් පවත්වාගෙන යෑමට රජයේ අවධානය යොමුව තිබේ.

පිටකොටුවේ පිහිටි ප්‍රධාන බස්නැවතුම්පොළවල් කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේ ස්ථානගත කිරීමෙන් අනතුරුව එම ඉඩම් වාණිජමය කටයුතුවලට යොදා ගැනීමට රජයේ අවධානය යොමුව ඇත.

මැනිං වෙළෙඳ සංකීර්ණය පිහිටි ස්ථානයේ බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කිරීමට මේ වන විට ශක්‍යතා අධ්‍යයන සිදු කර ඇති බවත් මාකුඹුර බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය පවත්වාගෙන යන ආකාරයට බස් රථ නතර කර තැබිය හැකි වන පරිදි මෙම ස්ථානය ගොඩනඟන බවත් ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්නේ පවසා ඇත.

කොළඹ නගරයට පැමිණෙන බස් රථ වෙනත් ස්ථානයක ගාල් කර තිබී පිටත් වන වේලාවට පමණක් බස්නැවතුම්පොළට පැමිණීම දැනට සිදුවන බවත් ඒ අනුව මගීන්ට මෙන්ම රියැදුරන්ට පහසු වන පරිදි නව බහුවිධ මධ්‍යස්ථානය ගොඩනැඟීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සමඟ සාකච්ඡා කරගෙන යන බවත් හෙතෙම ප්‍රකාශ කළේය.

Share This Article
Leave a comment