ලෝක බැංකුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට තවත් සහනයක් – ඩොලර් මිලියන 150ක ණයක් පිරිනමයි !

1 Min Read

ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 150ක ණය මුදලක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීමට ලෝක බැංකුව එකඟතාව පළ කර තිබෙනවා.

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවට අද (06දා) එක්වෙමින් අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

ශ්‍රී ලංකාවේ තැන්පත් රක්ෂණ අයෝජන ක්‍රමය, ප්‍රාග්ධනීයකරණය හා මහ බැංකුවේ ආයතන ධාරිතාකරණය සහ එම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම යන සංරචකයන් යටතේ මෙම ණය මුදල පිරිනැමීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව අදාළ යෝජනාවට එළැඹීම පිණිස ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇත.

Share This Article
Leave a comment