කොළඹ ගොඩනැගිල්ලකින් අත්බෝම්බයක් හමුවෙයි !

1 Min Read

දෙහිවල ප්‍රදේශයේ ගොඩනැඟිල්ලක තිබී අද (06) උදෑසන අත්බෝම්බයක් හමුවී ඇති බව පොලීසිය වාර්තා කරයි.

දෙහිවල පොලිස් වසමේ අංක 124, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, දෙහිවල ලිපිනයේ අඩක් ඉදිකර අතහැර දමා ඇති මහල් 11කින් සමන්විත ගොඩනැගිල්ලේ 05 වැනි මහලේ මෙම අත්බෝම්බය තිබී ඇති බව වාර්තා වේ.

නිල් පැහැති පොලිතින් බෑගයක බහාලන ලද අත්බෝම්බයක් වැනි යමක් ඇති බවට එහි ආරක්ෂක නිලධාරියා විසින් දෙහිවල පොලිස් ස්ථානය දැනුම්වත් කර තිබේ.

ඒ අනුව පොලීසිය විසින් සිදු කළ විමර්ශනයකින් පසු එය අත්බෝම්බයක් බව හෙළි වී ඇත.

පසු ව ඒ සම්බන්ධ ව දෙහිවල පොලිස් ස්ථානය විසින් බෝම්බ නිෂ්ක්‍රීය අංශය දැනුම්වත් කරනු ලැබීමෙන් අනතුරුව පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකා බෝම්බ නිෂ්ක්‍රිය අංශය විසින් අත්බෝම්බය රැගෙන ගොස් ඇත.

Share This Article
Leave a comment