අනවසරයෙන් රැම්සා තෙත් බිමක් ගොඩකළ සෝමරත්න දිසානායකට අනීතික අපරාධය නවත්වන්නට නියෝග !

2 Min Read

කොට්ටාව බටහිර 496 D ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසයේ 10 වැනි මාවතට යාව ඇති A ශ්‍රේණියේ කුඹුරු බිමක් මෙන්ම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ලේඛනගත අතිශය වැදගත් රැම්සා තෙත් බිමක් සිය දේශපාලන බලය සහ ඉහළ සම්බන්ධතාවල රැකවරණය ලබමින් අනීතිකව ගොඩකරමින් සිටින සෝමරත්න දිසානායක ඇතුළු පිරිසකට වහාම එම අපරාධය නතර කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරිමේ සීතාවක වැටලීම් නිලධාරින් නියෝග කර ඇත.

පසුගිය 02 දා මෙම භූමියේ ස්ථානීය පරීක්ෂාවකට පැමිණි ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරිමේ සීතාවක වැටලීම් නිලධාරින් විසින් මෙම නියෝගය නිකුත් කර තිබේ.

Post by @ceylonnewsfactory
View on Threads

එමෙන්ම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරිය විසින් ට්‍රැක්ටර් පැන්නුමක් ඉදිකිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැති බවත් එවැන්නක් ඉදි නොකරන ලෙසත් නෛතික උපදෙස් ලබා දී තිබියදි මැරයන්ගේ රැකවරණය ලබමින් ප්‍රදේශවාසීන්ගේ විරෝධතා මැද ඔහු අවට ගස් කපා ට්‍රැක්ටර් පැන්නුමක් ඉදි කර ඇති බව වාර්තා වේ.

තවමත් ඉවත් කර නැති අනීතික ඉදිකිරිමක් වූ ට්‍රැක්ටර් පැන්නුම

අවට ගස්වලට හානි සිදුකරමින් සැකසූ එම ට්‍රැක්ටර් පැන්නුම ද ඉවත් කරගන්නා ලෙස ස්ථානීය පරීක්ෂණය සදහා පැමිණි කොට්ටාව පොලිස් ස්ථානාධිපති සහ පරිසර පොලිසියේ ස්ථානාධිපති විසින් නියෝග කර ඇතැයි හෙළි වේ.

එම නියෝගය පොලිසිය විසින් සතියකට පමණ පෙර නිකුත් කර ඇති නමුත් මේ වනතුරුත් එම අනීතික ඉදිකිරීම ඉවත් කිරීමට සෝමරත්න දිසානායක විසින් කටයුතු කර නැති බවත් මෙවැනි බලහත්කාරි තර්ජනාත්මක හැසිරිම් ප්‍රදේශවාසීන්ට දැඩි පීඩාවක් බවත් කොට්ටාව පොලිසියට ගිය ගම්වාසින් යළිත් වරක් පැමිණිලි කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත් එම ඉදිකිරීම ඉවත් නොකරන බව සෝමරත්න දිසානායක විසින් දන්වා ඇත.

Share This Article
1 Comment