මරදාන දුම්රිය ස්ථානයේ කලබලයක් – පුද්ගලයෙක් වහලෙන් වැටෙයි !

1 Min Read

අද (05) උදෑසන 10ට පමණ මරදාන දුම්රිය ස්ථානයේ 05 හා 06 වේදිකාව පිහිටි ගොඩනැගිල්ලේ වහලය මත ඇවිදීමට තැත්කළ පුද්ගලයෙකු ඉන් බිමට වැටී තිබේ.

ඔහුට වහලෙන් බහින ලෙස මරදාන පොලිසියේ හා මරදාන දුම්රිය ස්ථානයේ නිලධාරීන් අවස්ථා කිහිපයක දී ම පැවසුව ද එය අසාර්ථක විය.

ඔහු වහලය මතින් ඇවිදමින් සිටිය දී ෂීට් එකක් කඩාගෙන ඔහු වේදිකාවට ඇද වැටි තිබෙනවා.

ඔහුගේ හිසට තුවාල වී ඇති අතර පසුව ඔහුව කඩිනමින් කොළඹ ජාතික රෝහල වෙත ඇතුළු කිරීමට කටයුතු කොට ඇත.

Share This Article
Leave a comment