සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණයේ අයදුම්පත් කැඳවීම අද සිට !

2
0 Min Read

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම අද (04) සිට ආරම්භ වනවා.

ඒ අනුව ලබන 18 වනදා දක්වා සියලුම සිසුන්ට මාර්ගත ක්‍රමය ඔස්සේ ඒ සඳහා අයදුම් කළ හැකි බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ.

එමෙන්ම මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල සහතික පත්‍ර ලබාගැනීම සඳහා මාර්ගගත ක්‍රමයට ඉල්ලුම් කිරීමට පසුගිය 01 වනදා සිට පහසුකම් සළසා ඇති බව ද එම දෙපාර්තමේන්තුව එමඟින් දැනුම්දී තිබෙනවා.

Share This Article
1 Comment