කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු අත්හිටුවයි – වෛද්‍ය පීඨය හැර අනෙක් සියලුම පීඨ නැවත දැනුම්දෙනතුරු වසා දමයි !

1 Min Read

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට එම විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලනාධිකාරිය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිවරයා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ වෛද්‍ය පීඨය හැර කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු අද (04දා) පස්වරු 2.00 සිට නැවත දැනුම්දෙනතුරු නවතා දමන බවයි.

ඒ අනුව අදාළ නිවේදනයෙන් සියලුම සිසුන් වෙත දැනුම්දෙනු ලබන්නේ හෙට (05දා) උදෑසන 5.00ට පෙර සියලුම නේවාසික සිසුන් සිය නේවාසිකාගාරවලින් ඉවත්විය යුතු බවයි.

එසේම නැවත දැනුම්දෙනතුරු කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ දළුගම පරිශ්‍රය ඇතුළු විශ්වවිද්‍යාලයට අයත් පරිශ්‍රයන් වෙත සහ විශ්වවිද්‍යාලයට අයත් සියලුම අභ්‍යන්තර සහ භාහිර නේවාසිකාගාර ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ඇතුළුවීම තහනම් කර තිබෙනවා.

Share This Article
Leave a comment