දිනකට මෙරට ප්ලාස්ටික් භාවිතය පිළිබඳ අනාවරණයක් !

1 Min Read

දිනකට මෙරටදී ප්ලාස්ටික් මෙටි්‍රක් ටොන් 938ක් භාවිතයට ගැනුනත් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කෙරෙන්නේ ඉන් 4 %ක් පමණක් බව පරිසරය, ස්වාභාවික සම්පත් සහ තිරසාර සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේදී අනාවරණ වී තිබෙනවා.

භාවිත කළ ප්ලාස්ටික් අතුරින් නැවත එක්රැස් වන්නේ 32 % ක් පමණක් වන අතර ප්‍රතිචක්‍රීකරණය නොවන ඉතිරිය පරිසරයට අවිධිමත් ලෙස බැහැර කරන බවයි එම කාරක සභාව හමුවේ නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත්තේ.

කිසිදු නියාමනයකින් තොරව සුන්බුන් ප්ලාස්ටික් ආනයනය කිරීමට කර්මාන්තකරුවන්ට අවසර දී ඇති බව ද මෙහිදී හෙළිවුණා. ඒ අනුව ඉදිරියේදී බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේදී කර්මාන්තයේ අවශ්‍යතා අනුව ඒවා නිකුත් කළ යුතු බවට ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

වාර්ෂිකව ප්ලාස්ටික් අමුද්‍රව්‍ය මෙටි්‍රක් ටොන් ලක්ෂ 4ක් ආනයනය කරන අතර සුන්බුන් ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය මෙටි්‍රක් ටොන් 20,000ක් ද ආනයනය කිරීමට අවසර දී තිබෙනවා.

නමුත් මෙරට කර්මාන්ත සඳහා සුන්බුන් ප්ලාස්ටික් ආනයනය කර ඇත්තේ මෙටි්‍රක් ටොන් 5,179ක් පමණක් බවයි නිලධාරීන් පෙන්වා දි තිබුණේ.

ඒ අනුව මෙරටට රැගෙන එන ප්ලාස්ටික් වසර 5ක් වැනි නිශ්චිත කාලයක් තුළ එකතු කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ඇති කළ යුතු බව කාරක සභා සභාපතිවරයා විසින් නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙන බවයි පාර්ලිමේන්තු සන්නිවේදන අංශය නිවේදනය කළේ.

Share This Article
Leave a comment