පක්ෂව 57යි, විපක්ෂව එකයි – ඩයනාට, සුජිත්ට සහ රෝහණට මැතිසබය තහනම් කිරීමේ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් කරමින් සම්මත වෙයි !

1
1 Min Read

අද උදෑසන පාර්ලිමේන්තුවේ උණුසුම් තත්වයක් උද්ගත වුනා.

ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන ඩයනා ගමගේ සුජිත් සංජය සහ රෝහණ බණ්ඩාර යන අයට මාසයක කාලයක් සඳහා පාර්ලිමේන්තුව තහනම් කිරීම පිළිබඳ යෝජනාව සභානායක විසින් සභාගත කිරීමත් සමඟයි.

මන්ත්‍රීවරුන් තිදෙනාට මෙම තහනම පැනවූයේ, පාර්ලිමේන්තු ආචාරධර්ම සහ වරප්‍රසාද කාරක සභාවේ නිර්දේශ මතයි.

කෙසේ නමුත් එම නිර්දේශ සහ අද සභාගත කළ වාර්තාව අතර යම් යම් නොඑකඟතා ඇති බවට විපක්ෂයේ මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා සඳහන් කිරීමත් සමඟයි මෙවන් උණුසුම් තත්ත්වයක් වාර්තා වූයේ.

ඩයනා ගමගේ සුජිත් සංජය සහ රෝහණ බණ්ඩාර යන අයට මාසයක කාලයක් සඳහා පැනවූ පාර්ලිමේන්තු අත්හිටුවීමට අදාළ යෝජනාව සම්මත වී තිබුනේ මෙලෙසයි.

ඒ අනුව යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 57ක් ලැබුණු අතර, විපක්ෂව ලැබුණේ එක් ඡන්ද‍යක් පමණි. මන්ත්‍රීවරුන් තිදෙනෙක් යෝජනාවට ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටි අතර යෝජනාව වැඩි ඡන්ද 56කින් සම්මත් විය.

Share This Article
Leave a comment