උසස් පෙළ කල් නොදමයි – පැවැත්වෙන දිනයන් මෙන්න !

0 Min Read

උසස් පෙළ විභාගය කල්දමන ලෙස ඉල්ලීම් කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත යොමු කරන ලද මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පෙත්සම් අද (22) නිෂ්ප්‍රභවීම සහ ඉල්ලා අස්කර ගැනීම නිසා සැලසුම් කර ඇති පරිදි විභාගය පවත්වන බව වාර්තා වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව පූර්වයෙන් සැලසුම් කර ඇති පරිදි මෙවර උසස් පෙළ විභාගය 2024 වර්ෂයේ ජනවාරි මස 04 වන දා සිට 31 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත බවයි ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දී ඇත්තේ.

Share This Article
Leave a comment