අද රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය අවලංගුයි – දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක් !

0 Min Read

කොළඹ සහ බදුල්ල අතර අද (22) ධාවනය වීමට නියමිත රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය අවලංගු කළ බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ උඩරට මාර්ගයේ නායයෑම් හේතුවෙන්.

Share This Article
Leave a comment