හඳුනා නොගත් පියාසර වස්තුවක් ඉන්දීය ඉහළ අහසේ – ගුවන්තොටුපලක් වසා දමයි !

0 Min Read

ඉන්දියාවේ මනිපුර් ප්‍රාන්තයේ ඉම්ෆාල් ගුවන්තොටුපලේ ගුවන් ගමන් කටයුතු ඇන හිට තිබෙනවා.

හඳුනා නොගත් වස්තුවක් ගුවන්තොටුපල ඉහළ අහසේ පියාසර කිරීම නිසා මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව ඉන්දීය මාධ්‍ය පවසනවා.

මෙම සිදුවීමත් සමඟ ඉන්දීය ගුවන්තොටුපලේ ආරක්ෂක විධිවිධාන තර කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

කෙසේ වෙතත් ගුවන්තොටුපල ආරක්‍ෂිත යැයි සලකන තෙක් සියලුම ගුවන් ගමන් නවතා දැමීමට තීරණය කර ඇති බවට ඉන්දීය මාධ්‍ය සඳහන් කරනවා.

Share This Article
Leave a comment