ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකෙන් පඩි ගන්න කෝප් සභාපති ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගැන විමර්ශනය කරන ගමන් තමන්ගේ පුතාවත් කෝප් එකට එක්ක ඇවිත් (VIDEO)

2 Min Read

මහාචාර්ය රන්ජිත් බණ්ඩාරගේ පුත්‍රයා වූ කණිෂ්ක බණ්ඩාර කෝප් කමිටුවට සහභාගී වී ඇති බවත් විපක්ෂ නායකයා ලෙස තමන්ට සහභාගී වී කතා කිරීම තහනම් කළ කෝප් කමිටුවේ රන්ජිත් බණ්ඩාරගේ පුතා ඉඳගන්නේ කෙසේදැයි කතානායකවරයා පැහැදිලි කළ යුතු බවත් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී කථානායකවරයාට දැන්වූයේය.

මේ ප්‍රශ්න කිරීමත් සමග කථානායකවරයා නිරුත්තර වනු දක්නට ලැබිණි.

මේ පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරියත් වගකිව යුතු බව පැවසූ විට මහලේකම්වරිය කතානායකවරයාට දැන්වූයේ රන්ජිත් බණ්ඩාරගේ පුත් කණිෂ්ක බණ්ඩාර රන්ජත් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීවරයාගේ මාධ්‍ය ලේකම් බවය.

නැවත වරක් විපක්ෂ නායකවරයා පැහැදිලි කළේ කඩවී ඇත්තේ තමන්ගේ වරප්‍රසාද බවත්, තමන්ට තමන්ගේ ලේකම්වරයෙක්, අතිරේක ලේකම්වරයෙක් කෝප් කමිටුවට සහභාගී කරවිය හැකිදැයි දන්වන ලෙසය.

එහෙන්ම ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කෝප් කමිටුවට ගෙන් වූ අවස්ථාවේ දී කෝප් කමිටුවේ සභාපති ලෙස කටයුතු කළ මහාචාර්ය රන්ජිත් බණ්ඩාර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් යටතේ සකස් වෙමින් පවතින නුවර ක්‍රිකට් විශ්විද්‍යාලයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලින් පඩි ගන්නා උපදේශකයෙක් බවත්, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ගොඩනගන්නට යන “බ්‍රේන් සෙන්ටර්” ව්‍යාපෘතියේ උපදේශක ආයතනය ලෙස පත් කරන්නට යන්නේ මහාචාර්ය රන්ජිත් බණ්ඩාර යටතේ ඇති Business Management School of Colombo ආයතනය බවත්ය.

මේ සියලුම තොරතුරු විපක්ෂ නායකවරයා විසින් සභාගත කළේය.

පාර්ලිමේන්තුවේ වැදගත්ම කමිටුවක් වන කෝප් කමිටුවේ සභාපතිත්වය දරන මෙම පුද්ගලයා මේ කරුණු වසන් කිරිමත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කෝප් කමිටුවට කැඳවූ අවස්ථාවේ එහි සභාපතිත්තිවය දැරීමත්, ලබැඳියාවේ ගැටුම සම්බන්ධ කාරණාවේ දී පාර්ලිමේන්තු සදාචාරයට නොගැලපෙන බව විපක්ෂ නායකවරයා පැවසුවේය.

කෝප් කමිටු සභාපතිවරයා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට සේවා සැපයීමට අදාළ සාක්ෂි

Share This Article
Leave a comment