නීති විරෝධී ලෙස සඟවාගෙන තිබූ සීනි තොග පාරිභෝගිකයන්ට ලබාදීමට පියවර !

0 Min Read

නීති විරෝධී ලෙස සඟවා තබාගෙන ඇති සීනි තොග සිය භාරයට ගෙන පාලන මිල යටතේ ජනතාවට බෙදා දීමට කටයුතු කරන බව පාරිභෝගික කටයතු පිළිබඳව අධිකාරිය පවසනවා.

එම අධිකාරිය පැවසූවේ, පාරිභෝගික පනත යටතේ එම අධිකාරියට ප්‍රතිපාදන පවතින බවයි.

ඒ අනුව සීනිතොග සඟවා ඇති ස්ථාන සොයාගැනීමට දීපව්‍යාප්තව මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා.

Share This Article
Leave a comment