ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ජාව (LIVE VIDEO)

0 Min Read

ලෝක කුසලාන තරගාවලියට සහභාගි වීමෙන් අනතුරු ව දිවයිනට පැමිණි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම විශේෂ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් කැඳවා තිබේ.

එම සජීවි විකාශය පහතින් නරඹන්න,

Share This Article
1 Comment