ත්‍රිකුණාමලයට භූ කම්පනයක් !

0 Min Read

ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රදේශයට මීට සුළු මොහොතකට පෙර සුළු කම්පනයක් සිදුව ඇති බවට භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය පවසනවා.

එම ආයතනය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ එම භූ කම්පනයේ අගය රික්ටර් මාපකයේ 3.4ක් ගෙන ඇති බවය.

අද දහවල් 1.15ට පමණ මෙම භූ කම්පන තත්ත්වය වාර්තා වී තිබේ.

එය ත්‍රිකුණාමලය මොරවැව ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වී ඇති බවට වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා වෙයි.

Share This Article
Leave a comment