පළාත් කිහිපයක පාසල් එළඹෙන සඳුදා වැසෙයි !

1
0 Min Read

මධ්‍යම, ඌව සහ සබරගමුව පළාත්වල සියලුම දෙමළ මාධ්‍ය පාසල් සඳුදා වසා තැබීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ ඉරිදා දිනයට යෙදෙනෙ දීපාවලී උත්සවය නිමිත්තෙන්.

Share This Article
Leave a comment