ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය හදිසියේ තීරණයක් ගනී !

3 Min Read

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවන්ගේ සහ තේරීම් කමිටුවෙන් හදිසි කරුණු විමසීමක් සිදු කර තිබෙනවා.

2023 පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම දිගින් දිගටම පෙන්වූ දුර්වල ක්‍රීඩා විලාසය හේතුවෙන් ඒ ගැන ගැඹුරින් සලකා බැලීමක් සිදු කරන බව මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සදහන් කරනවා.

දිගින් දිගටම පෙන්වූ අසාර්ථක ක්‍රීඩා කෞශල්‍යයත් ඊයේ ශ්‍රී ලංකාව හමුවේ සිදු වූ අන්ත පරාජය හේතුවෙනුයි මේ කරුණු විමසීම සිදු කරනු ලබන්නේ.

කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පරාජය පිටුපස ප්‍රධාන සාධකය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පාලක මණ්ඩලය සහ ඔවුන් ඉල්ලා අස්විය යුතු බව මේ වනවිට විශාල වශයෙන් ජනතා අදහස් සමාජ මාධ්‍ය තුල ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතී.

එම සම්පුර්ණ මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින්,

Media Release
3rd November 2023

Sri Lanka Cricket Calls for Urgent Explanation from National Team Coaching Staff and Selectors.

Sri Lanka Cricket (SLC) has expressed its deep concern and disappointment over the performance of the Sri Lanka National Team during the ongoing World Cup 2023, particularly the disappointing loss against India yesterday. In light of these concerns, SLC has called for an urgent and comprehensive explanation from the entire coaching staff and Selectors.The World Cup 2023 is a prestigious event and the performance of the Sri Lanka National Team is a source of immense pride for the nation and cricket fans around the world. However, the recent overall performance and shocking defeats have raised significant questions about the team’s preparation, strategies and performance.SLC management never interfered with the hired professional staff to carry out their duties and responsibilities as per the norms and regulations. However, SLC firmly believes in accountability, transparency and the importance of addressing subject concerns promptly. The call for an explanation from the entire coaching staff is aimed at understanding the reasons behind the team’s disappointing performance and identifying areas for improvement.The coaching staff and the selectors have been asked to address several key points, including:Strategy and Preparation: Providing insights into the team’s strategy, preparation and tactical decisions during the matches.Team Selection: Justifying player selections for each match and explaining any changes made to the playing XI.Player Performance: Assessing individual and team performance, highlighting strengths and weaknesses, and addressing any injuries or fitness concerns.Post-Match Analysis: Sharing post-match analyses conducted by the coaching team and explaining key takeaways.Sri Lanka Cricket understands that losses are a part of sports, but the recent defeats have been particularly disheartening. The organization aims to open a constructive dialogue to identify areas for improvement and ensure a more competitive showing in future matches.SLC expects a prompt and comprehensive response from the coaching staff demonstrating a strong commitment to enhance the team’s performance in the remaining matches of the World Cup 2023 and in future competitions.

END

Share This Article
Leave a comment