නින්දිත පරාජයෙන් පසු ක්‍රිකට් ලෝලීන් කුපිත වෙයි – ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ඉදිරිපිට දැඩි ආරක්ෂාවක් (VIDEO)

0 Min Read

ඊයේ ඉන්දියාව සමඟ පැවති ක්‍රිකට් තරඟයේ පරාජයත් සමග යම් කලහකාරී තත්ත්වයක් ඇතිවේ යැයි අනුමාන කරමින් අද ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉදිරි පිට දැඩි ආරක්ෂාවක් යොදවා තිබෙනවා.

සමාජ මාධ්‍ය සඳහන්ව ඇති ආකාරයට අද සසහ හෙට දිනයන් හිදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වීමට ද සැලසුම් කොට තිබෙනවා.

එම ස්ථානයට පැමිණි පුද්ගලයෙක් හෙට එම උද්ඝෝෂණය පැවැත්වෙන බව පවසමින් පිටව ගොස් තිබෙනවා.

Share This Article
Leave a comment