92 පහලට, 95 ඇතුළු අනෙකුත් සියලු ඉන්ධන මිල ඉහලට – නව ඉන්ධන මිල ගණන් මෙන්න !

1 Min Read

අද (31) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීමට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව (සිපෙට්කෝ) හා ලංකා IOC සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සංශෝධනය වූ නව ඉන්ධන මිල ගණන් පහතින්.

මිල අඩු වූ ඉන්ධන වර්ග

  • පෙට්‍රල් 92 – රු. 9 කින් (නව මිල රු.356)

මිල ඉහළ දැමූ ඉන්ධන වර්ග

  • පෙට්‍රල් 95 – රු. 3 කින් (නව මිල රු.423)
  • ඔටෝ ඩීසල් – රු. 05 කින් (නව මිල රු.356)
  • සුපර් ඩීසල් – රු. 10 කින් (නව මිල රු.431)
  • භූමිතෙල් – රු. 07 කින් (නව මිල රු.249)

මේ අතර ලංකා IOC සමාගම ද දැනුම්දෙන්නේ ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ මිල ගණන් අනුව සිය ඉන්ධන මිල ගණන් ද සංශෝධනය කරන බවය.

Share This Article
Leave a comment