ප්‍රබල ඇමතිවරයෙකුගේ සැප වාහනය අනතුරකින් කුඩුපට්ටං !

1 Min Read

ආණ්ඩුවේ ප්‍රබල ඇමතිවරයෙකුගේ නිල වාහනය බරපතළ අනතුරට ලක්ව තිබේ.

දින දෙකකට පමණ පෙර යාපනයේ පැවති සංගීත ප්‍රසංගයක් නැරඹීමට ගිය අවස්ථාවක මෙම අනතුරට ලක්ව ඇත.

අදාල සංගීත ප්‍රසංගය පැවැත්වී ඇත්තේ ඉන්දීය කලාකරුවන් පිරිසකගේද සහභාගීත්වයෙනි.

ඇමතිවරයා රැඳී සිටි හෝටලයේ සිට කිසියම් කාරණාවක් සඳහා පිටතට වාහනය යවා ඇති අතර එම අවස්ථාවේ වාහනය ලොරියක හා තාප්පයක වැදී අනතුර සිදු වී තිබේ.

කෙසේ වෙතත් අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ අමාත්‍යරයා වාහනයේ සිට නැත.

Share This Article
Leave a comment