වසරක් තුල තෙවන වරටත් විදුලි බිල ඉහල දමයි – අද සිට කරන්ට් වදින හැටි මිල ගණන් සමග දැනගන්න !

2 Min Read

විදුලි බිල සියයට 18කින් ඉහළ දැමීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අද (20) තීරණය කිරීමත් සමග අද සිට ගෘහස්ථ විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය වන්නේ පහත අයුරිනි.

  • ඒකක 0 -30ක් දක්වා ස්ථාවර ගාස්තුව රු.150 සිට රු. 180 දක්වා වැඩිකර තිබේ. එම කාණ්ඩයේ විදුලි ඒකකයක මිල රුපියල් 12කි. පැවති මිල රුපියල් 10කි.
  • ඒකක 31 සිට – 60 දක්වා ස්ථාවර ගාස්තුව රුපියල් 300 සිට රු.360 දක්වා වැඩිවෙයි. එම කාණ්ඩයේ විදුලි ඒකකයක මිල රුපියල් 30කි. පැවති මිල රුපියල් 25කි.
  • ඒකක 61ත් 90 ක් අතර රු. 400 සිට රු.480 දක්වා ස්ථාවර ගාස්තු වැඩි කර ඇත. එම ඛාණ්ඩයේ විදුලි ඒකකයක මිල 41කි. පැවති මිල රුපියල් 35කි.
  • ඒකක 91ත් 120ත් අතර රු.1,000 සිට රු.1,180 දක්වා ස්ථාවර ගාස්තු වැඩි කර තිබේ. එම ඛාණ්ඩයේ විදුලි ඒකකයක් සඳහා පැවති මිල රුපියල් 50කි. නව මිල රුපියල් 59කි.
  • ඒකක 121ත් 180ත් අතර රු.1,500 සිට රු.1,770 තෙක් ස්ථාවර ගාස්තු වැඩි කර ඇත. ඒකකයක පැවති මිල රුපියල් 50කි. නව මිල රුපියල් 59කි.
  • ඒකක 180 කට වඩා වැඩි නම් රු. 2,000 සිට රු. 2,360 දක්වාත් ස්ථාවර ගාස්තු වැඩි කර තිබේ. ඒකකයක් සඳහා පැවති මිල රුපියල් 75කි. නව මිල රුපියල් 89කි.

එම විදුලි ගාස්තු වැඩිවීම අද සිට 2024 වසරේ ජුනි 30 වනදා තෙක් වලංගු වන බවද මහජන උපයෝගීතා කොමිසම සඳහන් කරයි.

මේ අතර අදාළ විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයට විරෝධය පල කරමින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද (20) පාර්ලිමේතුවේදී මෙසේ අදහස් දැක්වුවා.

විදුලි බිල වැඩි කරන්න තීන්දුව අරගෙන ඉවරයි. අවුරුද්දකට විදුලි බිල වැඩි කරන්න පුළුවන් දෙපාරයි.හතර වතාවක් වැඩි කරන්න පුළුවන් කියලා දැන් විශේෂ පරිච්ඡේදයක් ඇතුළත් කරලා. මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව පනත උල්ලංඝනය කරමින් වැරදි වැඩක් කරනවා. අද විදුලි බිල ගැන උත්තර දෙන්න ඇමති නැහැ. මේ ආකාරයට වැරදි විදිහට කටයුතු කරන්න එපා කියලා මහජන උපයෝගීතා කොමිසමට නියෝගයක් දෙන්න කියලා කතානායකතුමාගේ ඉල්ලනවා.විදුලි බිල වැඩි කිරීමෙන් ජනතාව දැඩි පීඩනයකට පත් වෙලා සිටිනවා. ආණ්ඩුව ඇයි ඒ පීඩනය නොසලකන්නේ.

Share This Article
Leave a comment