සියලුම X පරිශීලකයින්ගෙන් මුදල් අයකර ගැනීමේ සූදානම්ක් !

1 Min Read

සියලුම X පරිශීලකයින් සඳහා මාසික ගාස්තුවක් හඳුන්වාදීමට එහි හිමිකරු එලොන් මස්ක් සූදානම් වන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

ඔහු මේ බව පවසා ඇත්තේ ඊශ්‍රායල අගමැති බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකදීයි.

එසේ කිරීම හරහා ව්‍යාජ ගිණුම් නිර්මාණය කිරීම පාලනය කළ හැකි බවයි ඔහුගේ අදහස් වී ඇත්තේ.

මේ වන විටත් X ගිණුම් හිමියන්ගෙන් කිසිදු මුදලක් අයනොකෙරෙන නමුත් එහි පරිශීලකයින්ට මසකට ඩොලර් 8 ක් මුදල් ගෙවා X Premium හා සම්බන්ධ විය හැකි ක්‍රමයක් ඔහු විසින් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

කෙසේවෙතත් මෙම ගෙවීම් ක්‍රමය ආරම්භ කරන නිශ්චිත දිනයක් ඔහු මෙතෙක් ප්‍රකාශ කර නැහැ.
සියලුම X පරිශීලකයින් සඳහා මාසික ගාස්තුවක් හඳුන්වාදීමට එහි හිමිකරු එලොන් මස්ක් සූදානම් වන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. ඔහු මේ බව පවසා ඇත්තේ ඊශ්‍රායල අගමැති බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකදීයි. එසේ කිරීම හරහා ව්‍යාජ ගිණුම් නිර්මාණය කිරීම පාලනය කළ හැකි බවයි ඔහුගේ අදහස් වී ඇත්තේ. මේ වන විටත් X ගිණුම් හිමියන්ගෙන් කිසිදු මුදලක් අයනොකෙරෙන නමුත් එහි පරිශීලකයින්ට මසකට ඩොලර් 8 ක් මුදල් ගෙවා X Premium හා සම්බන්ධ විය හැකි ක්‍රමයක් ඔහු විසින් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. කෙසේවෙතත් මෙම ගෙවීම් ක්‍රමය ආරම්භ කරන නිශ්චිත දිනයක් ඔහු මෙතෙක් ප්‍රකාශ කර නැහැ.

Share This Article
Leave a comment