පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක් !

1 Min Read

පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් බව පවසමින් ව්‍යාපාරිකයින් වෙත තර්ජනාත්මක ඇමතුම් ලබාදෙමින් මුදල් ඉල්ලා සිදුකරන ජාවාරමක් පිළිබඳව මේ වනවිට තොරතුරු අනාවරණය වී ඇත.

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරියේ සභාපති නීතිඥ ශාන්ත නිරිඇල්ල පවසන්නේ එවැනි සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි රැසක් මේ වනවිට ලැබී ඇති බවය.

වැඩිදුරටත් අනාවරණය වී ඇත්තේ මෙම ව්‍යාජ දුරකථන ඇමතුම් හරහා භාණ්ඩවල ගැටලු ඇති බවත් ඒ සම්බන්ධව නීතිමය පියවර ගැනීමට නියමිත බවත් පවසන බවය.

අදාළ ඇමතුම ලබාදෙන ජාවාරම් කරුවන් විසින් තමුන් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ ඉහළ නිලධාරියකු බව ප්‍රකාශ කරමින් එලෙස නීතිමය පියවර නොගෙන සිටීමට ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් සහ නිෂ්පාදකයින්ගෙන් මුදල් ඉල්ලා තර්ජනයන් සිදුකර ඇත.

මේ හේතුවෙන් ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් සහ නිෂ්පාදකයින්ගෙන් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය ඉල්ලා සිටින්නේ මෙවැනි ඇමතුමක් ලැබුණහොත් ඒ පිළිබඳව ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානය වෙත හෝ එම අධිකාරිය වෙත දැනුම්දෙන ලෙසටය.

එවැනි ඇමතුම් පිළිබඳව තොරතුරු පාරිභෝගික අධිකාරියේ 1977, 0112 445 897, 0771 088 922 යන අංකවලට දැනුම්දිය හැකි බව එම අධිකාරියේ සභාපති නීතිඥ ශාන්ත නිරිඇල්ල වැඩිදුරටත් පවසයි.

Share This Article
Leave a comment