දෙවන වාරයේ පාසල් නිවාඩුව දවස් 10යි – නිවාඩු ලැබෙන දිනය මෙන්න !

0 Min Read

රජයේ හා රජයේ අනුමත පාසල්වල දෙවන වාරයේ පාසල් නිවාඩුව පිළිබඳව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත්කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව දෙවන වාරයේ පාසල් නිවාඩුව අගොස්තු 17 දා සිට ආරම්භ වෙනවා.

නිවාඩුවෙන් පසු යළි නැවත පාසල් ආරම්භ කරනු ලබන්නේ අගෝස්තු 28 වන සදුදා බව එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙනවා.

Share This Article
Leave a comment