වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් දියත් කළ ද විශ්වවිද්‍යාල විභාග පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති බව විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය පවසනවා.

රජයේ බදු ප්‍රතිපත්තිය, විදුලි බිල ඉහළ දැමීම ආදී කරුණු පිළිබඳ සිය විරෝධය පළ කරමින් දිවයින පුරා විවිධ වෘත්තිකයන් වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගවල නිරත වුණා.

කෙසේ වෙතත් උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල පරීක්ෂාව සඳහා ගුරුවරුන් මෙන් ම විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්‍යවරුන් ද තවමත් සිය කැමැත්ත පළ කර නැති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *