රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැති සහ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය ධුරය දැරූ 2015 – 2019 කාලයේ මෙරට ජනතාව අන්ත දරිද්‍රතාවයට හෙළා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිල දත්තවලින් හෙළිකර ඇත.

2021 වර්ෂය වෙනුවෙන් නිකුත් කළ මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාවේ මීට අදාළ දත්ත ඇතුලත් කර තිබේ. එහි 130 වෙනි පිටුවේ සඳහන් කර තිබෙන්නේ “2019 වසරේ ගෘහ ඒකක ආදායම් හා වියදම් සමීක්ෂණය අනුව දළ වශයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 6 දෙනෙකුගෙන් 1 අයෙකු දරිද්‍රතාවයට අදාළ බහුවිධ මානයන්ට අනුව දුප්පත්වන අතර දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන ජන කොට්ඨාසය බර තැබූ එම බහුමාන දර්ශකවලට අනුව සාමාන්‍යයෙන් 42%ක් පමණ විහිනතාවයක් අත්දකින බව අනාවරණය වේ.“ යනුවෙන් සඳහන් ය.

එහි වැඩි දුරටත් සඳහන් කර තිබෙන්නේ 2002 වසරේ දරිද්‍රතා රේඛාවට පහලින් සිටි පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 4.4 ගුණයකින් වැඩි වී ඇති බව ය. 2019 සමීක්ෂණය අනුව ග්‍රාමීය අංශයේ දරිද්‍රතාවය 16.6%ක් ද, වතු අංශයේ 51.3%ක් ද වශයෙන් ඉතා ඉහල මට්ටමක පැවතී ඇත.

මෙම දත්ත අනුව හෙළිවී තිබෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ එම පාලන සමයේදී දරිද්‍රතාවය 4.4 ගුණයකින් ඉහල ගොස් ඇති බව ය. වර්තමාන ආර්ථික කඩා වැටීම හමුවේ රනිල් වික්‍රමසිංහ පොහොට්ටු පක්ෂය සහ නව ලිබරල් ධනවාදය අනුගමනය කරන කිසිවෙකුටත් පිළිතුරු සැපයිය නොහැකි බව මේ අනුව පැහැදිලි වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *