පොදු ව්‍යාපාර පිළිබද කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුවේ හිටපු සභාපතිවරයෙක් එහි නිලධාරිනියකට ලිංගික හිංසන සිදුකර ඇති බවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂා විතානගේ අද (17) පාර්ලිමේන්තුවේ දී අනාවරණයක් කළා.

මන්ත්‍රීවරයා එහිදී කියා සිටියේ මේ සම්බන්ධයෙන් එම නිලධාරිනිය අදාළ අංශවලට පැමිණිලි කර ඇති බවයි.

“කෝප් කමිටුවේ හිටපු සභාපතිවරයෙකු එතන නිලධාරීතුමියකට ලිංගික වශයෙන් හිංසනයට ලක් කළා කියලා චෝදනාවක් තියෙනවා. එම නිලධාරිනිය මේ ගැන කාන්තා සංසදයේ සභාපතිනිය දැනුවත් කරලා තියෙනවා. මේ තරම් පහත් තැනකට ගිහිල්ලා තියෙද්දී තීන්දුවක් ගන්නෙ නැත්තේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නේ තියනවා. ඔබතුමාට 132 ස්ථාවර නියෝග අනුව කටයුතු කරන්න කියලා ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *