ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලධාරින් කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවූ අවස්ථාවේදී සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් බණ්ඩාරගේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් මතුව ඇත.

එම ගැටලුකාරී තත්ත්වය නිසා නැවත දැනුම්දෙන තුරු කෝප් කමිටු රැස්වීම් අත්හිටවූ බව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස කළ විමසීමකට පිළිතුරු ලබාදෙමින් සදහන් කරයි.

මේ වනවිට උද්ගත වී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය නිරාකරණය කිරීමෙන් අනතුරුව කෝප් කමිටු රැස්වීම් නැවත ආරම්භ කරන බවද කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *