රිටුක්සිමැප් (Rituximab) නැමැති පිළිකා ප්‍රතිකාර සඳහා භාවිත වන එන්නතක් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ලියාපදිංචියෙන් තොරව ගෙන ඒමේ ලිපියක් උපයෝගි කර ගෙන ගෙන්වා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට ලබා දී ඇතැයි මේ වන විට තහවුරු වී තිබෙන බව සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන්ගේ විද්වත් සංගමය සදහන් කරයි.

හොර ඉමියුනෝග්ලොබියුලින් එන්නත ගෙන්නූ සමාගම විසින්ම ගෙන්වා ඇති මෙම ඖෂධය එන්නත් 2200ක් සෞඛ්‍ය අමාතයංශය මිලදී ගෙන ඇති අතර එම ප්‍රමාණයෙන් 2000ට වැඩි ප්‍රමාණයක් රෝගීන් සදහා භාවිත කොට අවසන් වී ඇතැයි ද සංගමයේ සභාපති රවී කුමුදේශ් පැවසුවේය.

එක් එන්නත් මාත්‍රාවක් ඇමරිකානු ඩොලර් 152ක මුදලකට මිලදී ගෙන ඇති අතර සම්පූර්ණ තොගය සදහා රුපියල් මිලියන 100ට වැඩි මුදලක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය අදාල සමාගමට ගෙවා ඇතැයි ද හෙතෙම පැවසුවේය.

සාක්ෂි සාධක සහිතව නිරාවරණය වූ ඉමියුනිග්ලොබියුලින් ගනුදෙණුවේ වගකිවයුත්තන්ට දඩුවම් නොලැබීම හෝ සැබෑ වගකිවයුත්තන් නිදහසේ සිටීම යනු ඉමියුනිග්ලොබියුලින් න්‍යාය සෑම ඖෂධයක් සඳහා අත්හදා බැලෙනු ඇති බව යැයිද සභාපතිවරයා අවධාරණය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *