නීති විරෝධී ලෙස සඟවා තබාගෙන ඇති සීනි තොග සිය භාරයට ගෙන පාලන මිල යටතේ ජනතාවට බෙදා දීමට කටයුතු කරන බව පාරිභෝගික කටයතු පිළිබඳව අධිකාරිය පවසනවා.

එම අධිකාරිය පැවසූවේ, පාරිභෝගික පනත යටතේ එම අධිකාරියට ප්‍රතිපාදන පවතින බවයි.

ඒ අනුව සීනිතොග සඟවා ඇති ස්ථාන සොයාගැනීමට දීපව්‍යාප්තව මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *