ලෝක කුසලාන තරගාවලියට සහභාගි වීමෙන් අනතුරු ව දිවයිනට පැමිණි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම විශේෂ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් කැඳවා තිබේ.

එම සජීවි විකාශය පහතින් නරඹන්න,

YouTube player

1 Comment

  • Rohan, November 12, 2023 @ 12:30 pm Reply

    We are worried about the Cricket administration and how it is seen neglecting the future of cricket in SL .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *