රොබෝ යන්ත්‍රයක් විසින් සේවකයෙක් ඝාතනය කර ඇති පුවතක් දකුණු කොරියාවෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා.

‘ඩොන්ග්ගොසියොන්’ කෘෂිකාර්මික අපනයන සංකීර්ණයට අයත් බෙදා හැරීමේ ගුදමක සේවයේ යොදවා සිටි රොබෝ යන්ත්‍රයක් බෙල් පෙපර් අඩංගු පෙට්ටි ඔසවමින් සිටිය දී ගුදමේ කටයුතු නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි සේවකයකු පෙට්ටියක් යැයි වරදවා හඳුනාගෙන ඇති අතර, අතකින් අදාළ සේවකයාගේ සිරුරේ උඩු කොටස පෙට්ටි ගමන් ගන්නා යන්ත්‍රයකට තල්ලු කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

මෙලෙස අනතුරට පත් පුද්ගලයා වයස අවුරුදු 40ක් පමණ වූ සේවකයකු බවටයි වාර්තා වෙන්නේ.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ එලෙස යන්ත්‍රය වෙත තල්ලු කර ඇති සේවකයා යන්ත්‍රයේ පටියක, මුහුණ හා පපුව ගැටීමෙන් දරුණු තුවාල ලබා ඇති අතර රෝහල්ගත කිරීමෙන් පසුව ඔහු මිය ගොස් ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *